May 06 201412·23 pm

New cover!

  • Her: Damn it, I have never been this in love.
  • Him: Nor have I.

Day maker

  • Him: May nabasa ako na kaya daw blow job ang tawag kasi mahirap daw, and alam kong mahirap nga
  • Her: HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA FUNNY
  • Him: Kaya naappreciate ko lahat ng BJs mo sa kin. Gusto ko lang mag-thank you HAHAHAHAHAHAHA
  • Her: BEST THANK YOU EVER

But not all dark places need light, I have to remember that.

November 30 201303·56 am952 notes
Jeanette Winterson, Oranges are Not the Only Fruit (via ex-et)

(Source: splitterherzen, via talkingoutsoft)